fbpx

Recesia vs. kríza. Aký je medzi nimi rozdiel?

Recesia. Slovo ktoré v poslednej dobe počujeme často a aj keď si mnohí myslia, že recesia a kríza je jedno a to isté, nie je tomu tak.

Recesia v ekonomike je súčasťou ekonomického cyklu. Znamená nižšie tržby pre podniky, zníženie výroby, prepúšťanie zamestnancov. V recesii podniky obmedzujú svoje investície a to má vplyv na rast ekonomiky a taktiež na budúcu výkonnosť ekonomiky. Recesia znamená aj pokles miezd v hospodárstve a možný negatívny rast miezd. S tým súvisí zníženie životnej úrovne veľkej časti obyvateľov.  Po každej recesii by však malo prísť oživenie.

Recesia je obdobie poklesu alebo znížená ekonomická aktivita. Je to medziročný pokles reálneho štvrťročného HDP v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch.  

Wikipedia o recesii uvádza v širšom zmysle aj takúto definíciu:

“Recesia (kontrakcia) je druhá, bezprostredne po kríze v užšom zmysle (vrchole) nasledujúca fáza hospodárskeho cyklu, prejavujúca sa zastavením ďalšieho poklesu priemyslovej výroby a jej stagnovaním na predchádzajúcej, krízovej alebo o niečo vyššej úrovni, slabou obchodnou činnosťou, prebytkom voľného peňažného kapitálu, nízkou mierou zisku, čiastočne ničením a čiastočne výpredajom zásob za znížené ceny a udržovaním zamestnanosti na obmedzenej krízovej úrovni. Uplatňuje sa v nej tendencia znižovať výrobné náklady cestou znižovania miezd a zvyšovania produktivity a intenzity práce. Začína sa postupná obnova fixného kapitálu, čím sa vytvárajú predpoklady pre prechod do nasledujúcej fázy – oživenia.”

Kríza nemá jasnú definíciu. Ide však o prudký prepad hodnoty finančných aktív, prasknutie bubliny, v spojení s hlbokou recesiou. Recesie však častokrát prebehnú bez toho, aby nastala kríza a nie všetky prasknuté bubliny spôsobia recesiu.

Recesiu je možné v horizonte 12 mesiacov predpovedať veľmi ťažko, no v prípade krízy je to skoro nemožné.