Čo ovplyvňuje cenu zlata?

Zlato si už od dávnych čias udržuje svoju hodnotu, ktorá láka investorov. Mnohí investori
vnímajú zlato ako “bezpečný prístav” v čase hospodárskej neistoty, čo ho robí populárnou
voľbou pre dlhodobé investície. Jeho obmedzená dostupnosť a univerzálna akceptácia ho
robia obľúbeným zdrojom istoty a uchovávania hodnoty.

Pre potenciálneho investora je kľúčové porozumieť faktorom, ktoré ovplyvňujú cenu zlata. V
dnešnom článku preskúmame hlavné faktory, ktoré majú vplyv na cenu zlata:

 1. Ponuka a dopyt
  Rovnako ako každá komodita, aj cena zlata je ovplyvnená dynamikou ponuky
  a dopytu.
  Základným faktorom ovplyvňujúcim cenu zlata je pomer medzi dopytom a ponukou.
  Ide hlavne o produkcia v baniach – ťažbu, recykláciu a celkové množstvo dostupnosti
  tohto vzácneho kovu. Na strane dopytu zohrávajú rolu veľkí investori, centrálne
  banky a individuálna kúpna sila.
 2. Globálne ekonomické prostredie
  Svetová ekonomika sa vyvíja v cykloch.
  Ak je jej vývoj priaznivý, cena zlata stagnuje, ak je vývoj nepriaznivý cena zlata stúpa.
  Cena zlata ďalej reaguje na makroekonomické premenné, vrátane úrokových sadzieb,
  inflácie a fluktuácií v menových kurzoch. V období ekonomickej neistoty alebo
  trhovej nestability sa investori často obracajú k zlatu ako k bezpečnému prístavu, čo
  takisto vedie k nárastu jeho hodnoty.
 3. Investori
  V reakcii na geopolitické napätie a globálne udalosti môže správanie investorov
  spôsobiť krátkodobé výkyvy, ktoré majú významný vplyv na cenu zlata. Psychológia
  investorov a nálada na trhu je teda vo výsledku jeden z dôležitých faktorov.
 4. Centrálne banky
  Cenu zlata môžu ovplyvniť aj rozhodnutia centrálnych bánk, napríklad v prípade
  zmien úrokových sadzieb. Nižšie úrokové sadzby môžu zvýšiť atraktivitu zlata ako
  alternatívnej investície k vkladom v bankách. Ďalej v prípade dopytu bánk po zlatých
  rezervách, v posledných rokoch centrálne banky neustále pokračujú v navyšovaní
  svojich zlatých rezerv.
 5. Inflácia
  Neustály proces znehodnocovania meny, inak povedané inflácia. Keď inflácia stúpa,
  kúpna sila meny klesá, čo môže viesť investorov k hľadaniu alternatívnych
  aktív, ako je zlato, ktoré im môže pomôcť zachovať ich hodnotu majetku.
 6. Priemyselné využitie zlata
  Zlato sa používa v mnohých odvetviach. Výroba šperkov je hlavným z nich, no používa
  sa tiež v technologickom či chemickom priemysle, v medicíne či dokonca na výrobu
  komponentov vo svete kozmonautiky. Ak sa v nejakom z týchto odvetví rapídne zvýši
  dopyt, prípadne všeobecne vo výrobe, cena zlata porastie.
 7. Ťažba zlata
  Objem vyťaženého zlata má významný vplyv na jeho cenu. Výkyvy v ťažbe môžu
  ovplyvniť dostupnosť a v konečnom dôsledku cenu zlata.
 8. Turbulentné časy
  Zlato je považované za bezpečné aktívum, ktoré si udržuje alebo zvyšuje hodnotu v
  čase trhovej turbulencie. V minulosti reagovalo na krízy, čo zvyšuje jeho atraktivitu
  pre investorov.
 9. Krízové situácie a konflikty
  Geopolitické konflikty vo svete obvykle zvyšujú cenu zlata, pretože spôsobujú
  neistotu a obavy o ekonomickú stabilitu. Investori často hľadajú bezpečné investície a
  zlato je vnímané ako hodnotný komoditný úkryt v časoch konfliktov a geopolitickej
  nestability.
 10. Americký dolár
  Taktiež je rozhodujúci aj vývoj výmenného kurzu a zdravie najväčšej svetovej
  ekonomiky. Cena zlata je vyjadrená v amerických dolároch, a preto sila a slabosť
  dolára ovplyvňuje hodnotu zlata. Silnejší dolár zvyčajne vytvára tlak na
  znižovanie cien zlata, zatiaľ čo slabší dolár má tendenciu tlačiť ceny vyššie.

Cena zlata je podrobená krátkodobým výkyvom, a preto je rozumné zamerať sa na dlhodobé
trendy. Zlato by malo byť považované za súčasť diverzifikovaného portfólia, kde investori
minimalizujú riziko straty v čase neistoty a využívajú jeho výnimočnú schopnosť výkonnosti v
krízových časoch.