Mnohí často diskutujú o tom, či je výhodnejšou investíciou bitcoin, alebo zlato. Nebudeme vás zaťažovať detailmi a v skratke napíšeme, aký je ten hlavný rozdiel medzi oboma, dá sa povedať platidlami.

Samozrejme, nemôžeme zaručiť, ako sa bude čo vyvíjať v budúcnosti. Čo bude rásť a čo klesať. S takouto istotou by sme už boli všetci nesmierne bohatí ľudia. Aj zlato, aj kryptomeny si idú svojou cestou a k dispozícii máte množstvo grafov, ako sa správali v jednotlivých obdobiach.

Bitcoin je digitálna mena, ovplyvňovaná dopytom a aj keď je platidlom, tak je kvôli svojej cene akceptovaná iba obmedzeným množstvom obchodníkov. A keďže ide o digitálnu menu, tak je zároveň aj manipulovateľná. Taktiež nie všetky kryptomeny sú dlhodobo životaschopné, preto treba dobre zvážiť, do ktorej investovať. Je to ale hra pre tých odvážnejších, ktorí radi riskujú a neboja sa veľkých výkyvov k zisku, ale aj k strate.

Zlato je na rozdiel od bitcoinu uchovávateľom hodnoty a platidlom, akceptovaným po celom svete tisícky rokov. A nebude tomu inak ani v budúcnosti. Je však dôležité, kedy a za akú cenu zlato nakúpiť. Ako platidlo je uznávané vo všetkých bankách, môžete ho vidieť, dotknúť sa ho, mať ho doma, vo vrecku, darovať ho, alebo kedykoľvek predať.

Je na investorovi, či rád riskuje a vo vidine rýchleho zisku sa zároveň nebojí straty, alebo radšej siahne po výhodách, ktoré ponúka svojimi vlastnosťami zlato. A tie my už poznáme.Pridaj komentár