Sporenie do zlata je v dnešných časoch hroziaceho rizika veľmi atraktívny produkt so zaujímavým rastom a vysokou mierou bezpečnosti, len sa človek nesmie nechať napáliť. Ako môže bežný klient rozoznať kvalitný produkt v tomto segmente? V posledných rokoch sa na slovenskom trhu objavuje stále viac spoločností ponúkajúcich rôzne sporiace produkty s investovaním do zlata.

Rozpoznať poctivú spoločnosť od podozrivých subjektov nie je ťažké, pokiaľ viete, aké otázky sa máte pýtať. V dnešnom špeciále zhrnieme základne rozdiely medzi produktami spoločností, ktoré ponúkajú sporiaci program v zlate. Jednou zo základných vlastností je transparentnosť celého procesu a dnes sa pozrieme na to, ako sa dá transparentnosť ľahko identifikovať. Féroví a čestní obchodníci sa dajú spoznať podľa odpovedí na nasledujúce otázky:

Nakupuje sa za Vaše peniaze skutočne zlato?

U niektorých spoločností sa za investované peniaze nakupuje takzvané papierové zlato. Najčastejšie je to podiel vo fonde, ktorý sleduje cenu zlata, ale samotný fond investuje do iných aktív, ktorých cena sa pohybuje podobne ako zlato. Pri tomto type investície je riziko, že v prípade rýchleho rastu ceny zlata poskytovateľ nebude môcť sledovať cenu zlata a dôjde k tzv. hotovostnému vysporiadaniu (cash settlement), ktoré bude oveľa nižšie ako rast ceny zlata. Takýmto spôsobom je ohrozený majetok klienta.

Ste spolupodieľnikom na objeme zlata uskladneného spoločnosťou?

Najčastejšie dochádza k tomu, že spoločnosti predávajúce sporiace produkty v zlate v obchodných podmienkach vyslovene neuvádzajú, že klient je spolupodieľnik na uchovávanom zlate. Tak sa môže stať, že v prípade bankrotu (ktorý môže byť aj úmyselný s cieľom obohatiť sa na úkor klientov) sa zlato využije na uspokojenie nárokov iných veriteľov ako klientov.

Pochádza nakupované zlato z dôveryhodného zdroja?

Každá spoločnosť poskytujúca sporiaci program v zlate si môže zvoliť dodávateľský reťazec — od výrobcu zlatých tehličiek, cez distribútora až po spôsob uschovania. Aby sa zamedzilo možnosti, že sa do reťazca dostane falošné zlato je potrebné zvoliť renomované spoločnosti s dlhoročným skúsenosťami a vyhnúť sa malým neznámym spoločnostiam s neistým pôvodom zlata.

Nakupuje sa zlato za každú platbu, alebo firma určitý čas disponuje s Vašimi peniazmi a až po dlhšom čase nakupuje zlato?

Častým spôsobom ako financovať obchodnú expanziu je vyberanie peňazí od klientov, ale nakupovanie zlata až po nasporení určitej cieľovej sumy, napríklad našetrení na jednu uncu zlata. Počas celého obdobia, kým klient dosiahne cenu zlatého odliatku spoločnosť používa jeho peniaze na krytie svojich nákladov. Tento spôsob v sebe skrýva nebezpečenstvo rýchleho rastu ceny zlata, ktoré nemusí spoločnosť ustáť a zároveň je pre klienta nevýhodný v tom, že celý ten čas cena zlata môže rásť a tieto nárasty sa na množstve nakúpeného zlata neprejavia. Spoločnosti, ktoré majú transparentný prístup udržiavajú svoje portfólio v stave, že hocikedy je možné urobiť nezávislý audit zlata a porovnať s nárokmi klientov. Pokiaľ dodávateľ nenakupuje za každú platbu zlato, jedná sa o veľmi rizikovú investíciu, pretože netušíte, čo sa deje s Vašimi peniazmi. Môžu byť použité na rizikové transakcie, na prevádzkové náklady či dokonca na platy majiteľov spoločnosti.

Je zlato uložené na Slovensku?

Predstavme si situáciu, že zlato je uložené v zahraničí a dôjde k nejakému problému. S vymáhaním takéhoto zlata môžu byť spojené ťažkosti a náklady ako napríklad právne zastúpenie v zahraničí, úradné preklady dokumentov do cudzieho jazyka a podobne. Jedným s typických znakov netransparentného uloženia zlata je chýbajúci audit slovenskou auditorskou firmou zapísanou v registri audítorov.

Podlieha stav zlata pravidelnému nezávislému auditu? Je výstup auditu verejne dostupný?

Audit stavu zlata je finančne nenáročná operácia a chýbajúci audit sa nedá ospravedlniť zvýšenými nákladmi alebo jeho pracnosťou. Audit je jednoducho operácia, ktorá zaručuje klientom, že spoločnosť má vo svojich trezoroch to zlato, ako udáva klientom. Transparentné spoločnosti sú hrdé na výsledok auditu a preto ho zverejňujú na svojom webe, pretože tak sa odlišujú od firiem s pochybnými (bočnými) úmyslami.

Má spoločnosť svoj cenník zverejnený na webe?

Jeden zo spôsobov, ako vnútiť klientom nevýhodný produkt je schovávanie cenníku tak, že je nedostupný pre verejnosť. Potenciálni klienti sú odkázaní na tvrdenia obchodníkov, že ich produkty sú cenovo výhodné. Transparentní predajcovia majú svoje cenníky a ich históriu zverejnenú na webe. Každý záujemca si môže porovnať ich výhodnosť s inými obchodníkmi. Vo všeobecnosti sa dá očakávať, že spoločnosť, ktorá nemá zverejnené cenníky má ceny vyššie o 10 až 20% oproti cenám obvyklým.Pridaj komentár