Recyklácia zlata z elektronického odpadu a jeho využitie v elektronike

Britská kráľovská mincovňa chce do roka postaviť závod na ťaženie zlata z elektronického odpadu. Konkrétne chce získavať zlato z dosiek plošných spojov mobilov a notebookov, s pomocou novej patentovanej technológie od  kanadského Exciru. Do karát im hrá rastúci elektronický odpad, predstavujúci vyhodené smartfóny, tablety, notebooky.

Podľa správy Global E-Waste Monitor 2020 sa v roku 2019 vyprodukovalo až 53,6 milióna metrických ton elektronického odpadu, z čoho riadne zozbieraného a recyklovaného bolo iba 17,4%. Takýto odpad obsahuje aj škodliviny ako ortuť, hydrochlórofluorokarbóny, chlorofluorokarbóny a brómované spomaľovače horenia.

Životné prostredie volá o pomoc a tak sa spoločnosť Excir snaží zaviesť a speňažiť techniky na recyklovanie elektronického odpadu a jeho ďalšie využitie. S niečím podobným prišiel napríklad aj DELL v roku 2018 a recyklované zlato využívať pri výrobe matičných dosiek. Aj internet obsahuje množstvo článkov a videí, ako získať zlato z elektronického odpadu.

 

Zlato sa v elektrotechnike využíva kvôli jeho vynikajúcej elektrickej vodivosti a odolnosti voči vonkajším vplyvom. Používa sa v mikroelektronike a počítačovom priemysle a teda na zaistenie vodivosti dôležitých spojov v počítači. Preto sa príslušné kontaktné povrchy elektrolyticky pokrývajú tenkou vrstvou zlata. Smartfón obsahuje zhruba 0,0002 unce zlata.

Zlato je výborné aj pri ochrane pred koróziou a preto sa v priemysle niektoré kovové materiály ponárajú do zlatiaceho kúpeľa. Napríklad aj okná na lietadlách sa poťahujú zlatým filmom, ako ochrana pred namŕzaním.

Zlato sa však využíva aj v zubárstve, kozmetickom priemysle, či v modernej medicíne pri oprave poškodených ciev, kostí, membrán, nervov a dokonca aj pri liečení niektorých foriem rakoviny. Chirurgovia používajú zlaté nástroje pri čistení koronárnych artérií a zlatom potiahnutý laser je pomocou pre pacientov s neoperovateľnými srdcovými tumormi a postihnutiami.