MOMENTUM

Webinár | Ekonomická situácia a príležitosť u nás

Prečo tento webinár?

V dnešnej ekonomickej situácii čelíme rôznym problémom, ktoré ovplyvňujú hodnotu našich peňazí a stabilitu financií.

Jedným z najväčších problémov je vysoká inflácia, čo znamená, že ceny tovarov a služieb stúpajú. V krízach naša Európska Centrálna Banka často tlačí viac peňazí, aby podporila hospodárstvo. To v krátkodobom horizonte vedie k ešte vyšším cenám a k tomu, že naše peniaze postupne strácajú hodnotu.

Ako sa ľudia bránia voči vysokej inflácii a finančnej neistote a aké je naše riešenie?

Na tomto webinári sa dozviete:

Ekonomická situácia dnes a čo náš ovplyvnilo?


V posledných rokoch sme mali a stále máme niekoľko kríz, ktoré sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú náš život. Geopolitické konflikty, globálna pandémia a obchodné spory zvyšujú tlak na hodnotu peňazí.

V dôsledku toho sa mnohí ľudia obávajú, čo sa stane s ich úsporami a investíciami, pretože peniaze, ktoré si odkladajú, budú mať v budúcnosti nižšiu hodnotu.

Ako to bežne ľudia riešia?Tradičné spôsoby ukladania peňazí, ako sú sporiace účty v bankách, investície do akcií a dlhopisov, alebo odkladanie peňazí do vankúša, môžu byť ovplyvnené infláciou a nestabilitou na finančných trhoch, čo môže viesť k stratám.

Ľudia sa takisto snažia rozložiť riziko straty investovaním do rôznych tried a typov (diverzifikácia). Tým, že ľudia majú portfólio s rôznymi investíciami, minimalizujú dopad inflácie na ich celkové bohatstvo.

Ľudia sa snažia navyšovať svoje príjmy, napríklad zvýšením mzdy, hľadaním lepšie platených pracovných miest alebo začatím vedľajšieho zárobku.

Naše riešenie?Existuje jednoduchý a spoľahlivý spôsob, ako chrániť svoje peniaze pred znehodnotením:
premeniť peniaze do zlata.

Zlato je dlhodobo považované za stabilnú a bezpečnú investíciu, ktorá si udržiava hodnotu aj v ťažkých časoch. Jeho obmedzená dostupnosť a všeobecná akceptácia ako platidlo ho robia ideálnym nástrojom na ochranu pred infláciou a stratou hodnoty peňazí.

Naša firma sa zameriava na poskytovanie jednoduchých a efektívnych riešení pre investovanie do zlata. Naše sporenie do zlata je špeciálne navrhnuté tak, aby bolo prístupné a zrozumiteľné pre každého, kto sa zaujíma o ochranu svojich financií.