Prv, než sa pozrieme na to,či je zlato dobrá investícia, pozrime sa na to, ako profesionáli porovnávajú investície, zamyslime sa nad tým, aký je náš investičný horizont a nad našim vzťahomk riziku. Len návratom k základom sa vieme ubezpečiť, že robíme správne rozhodnutie.

Pomerne často je investícia do fyzického zlata spochybňovaná ľuďmi, ktorí nikdy profesionálne neriadili portfólio a nemajú ani základné ekonomické vzdelanie. Na malej ploche ALERTu nie je možné prerozprávať všetko, čo obsahuje päťročné vysokoškolské štúdium, ale pre všeobecný rozhľad je to postačujúce.

Investícia ako cashflow

Predstavme si, že investujeme do bytu, ktorý budeme prenajímať. Použijeme na to čiastočne svoje peniaze a čiastočne peniaze z banky. Teraz nebudeme riešiť pohľad banky, ak nám totiž banka požičala, tak sa o svoju návratnosť postarali. Preto sa sústredime len na náš pohľad.

Dali sme z našich peňazí 20.000 euro v hotovosti, 1.500 na spracovateľské poplatky, právnikov a hneď po kúpe vymeníme kuchynskú linku a dáme vymaľovať (4.000 euro). Spolu hotovostný výdaj 25.500 euro. Mesačne budeme dostávať nájomné 400 euro, ale mesačne máme s vlastníctvom bytu spojené náklady 50 euro. Takže hrubý výnos máme 350 euro a ak zaplatíme splátku banke ostane nám 150 euro čistý výnos. Samozrejme ten raz ročne zdaníme a ostane nám povedzme 145 euro čistý výnos po zdanení. Po desiatich rokoch byt predáme a vrátime banke celú pôžičku a ešte nám po predaji ostane 10.000 euro.

Prvá otázka je: bola to dobrá alebo zlá investícia? Vo vzorcoch pre výpočet figuruje úroková miera inej investície, ktorá má rovnakú mieru bezpečnosti. A žiaľ rovnakú mieru bezpečnosti majú len kúpy bytov v okolí toho bytu, ktorý sme kúpili. Nedá sa úplne porovnávať riziko kúpy bytu s rozikom investičného zlata a rizikom fondov. Dá sa čiastočne, ako si ukážeme neskôr.

Výsledok výpočtu je buď miera návratnosti (IRR) alebo čistá súčasná alebo čistá budúca hodnota výnosu (NPV, NFV).

Investícia je schválená len keď požadovaná miera výnosu je vyššia ako vzorec miera výnosu porovnateľnej investície + politické riziko + kurzové riziko + bezpečnostá prirážka, zvyčajne musí byť miera výnosu vyššia ako 11,5%, t.j. 6% nad výnos na domácom trhu.

Čo sme si ukázali v prvom odseku je, že na každú investíciu sa pozerajú kvalifikovaní investori ako na sériu výdavkov a príjmov, zvyčajne na mesačnej báze. Pri výpočte vždy porovnávajú mieru výnosu s podobnou investíciou. A hlavne do miery výnosu musíme započítať všetky poplatky a dane.

Dva základné scenáre

Dokument, ktorý obsahuje podklady pre investovanie okrem výpočtu cashflow a miery návratnosti obsahuje analýzu rizika, kde sú dva scenáre: prvý scenár je, že spoločnosť sa nebude meniť a investícia v zamýšľanom horizonte sa bude chovať ako podobné investície v rovnakom horizonte v minulosti. Napríkla investícia na 20 rokov do nemeckých akcií sa bude správať tak, ako investície do nemeckých akcií v uplynulých 20 rokoch. Toto obdobie sa nazýva lookback period a dá sa nastaviť v každom nástroji na spätné testovanie investície. Vypočítavajú sa rôzne charakteristiky investície, ale najčastejšie len miera výkyvu investície od trendovej čiary (SD – štandardná odchýlka).

Druhý scenár je, že dôjde k čiastočnej nedobytnosti pohľadávky. V tomto scenári sú zhrnuté pravdepodobnosti krachu bánk a poisťovní, riziká burzových a menových krachov a porovnanie s dobytnosťou podobných investícii v minulosti (haircut na dlhopisoch, fond poistenia vkladov a podobne). Druhý scenár sa niekedy označuje ako workout – čo by sa dalo voľne preložiť ako záchrana alebo práca na záchrane peňazí.

Časovanie trhu a investičný horizont

Finančné aj komoditné trhy majú svoje cykly a svoj cyklus má aj hodnota peňazí, v ktorej investíciu robíme. Pripomeňme, že akciové aj dlhopisové trhy dlhodobo klesajú, ak sa ich cena vyjadrí v cene zlata. Ak ich cenu vyjadríme v peniazoch, tak sa nám zdá, že neustále ich cena rastie. Preto sa zlato niekedy nazýva bezriziková investícia, pretože v dlhodobom horizonte si udržuje stálu hodnotu. V krátkodobom horizonte (zvyčajne 4 až 7 rokov), môže byť výhodnejšie držať inú investíciu ako zlato, napríklad akcie alebo dlhopisy.

Pre rozhodnutie potrebujeme vedieť kedy budeme peniaze potrebovať (to sa nazýva dezinvestovať) a v akej fáze sa nachádzajú príslušné trhy, či na začiatku alebo na konci rastovej fázy a do akej miery je trh prehriaty. Na približný odhad existuje množstvo charakteristík, najčastejšie sa používa CAPE nositeľa Nobelovej ceny Roberta Shillera. Napríklad dnes prakticky všetky charakteristiky ukazujú na koniec rastovej fázy a mimoriadne prehriaty trh. Znamená to, že sa očakáva prepad na trhu vo veľkosti cca 20% za deň a postupné klesanie na cca. 40% dnešnej ceny akcií.

Samozrejme, ak sa investor rozhodne investovať už dnes do akcií alebo dlhopisov s tým, že bude dezinvestovať na konci ďalšej rastovej fázy (tzv. vystúpi v trhu), je to legitímna možnosť.

Dnešné vysoké ceny akcií a dlhopisov sa nedajú vysveliť racionálne inak, ako veľkou deformáciou trhu spôsobenou neustálym uvoľňovaním trhu. O deformácii svedčí pomer junk to treasury, ktorý ukazuje na rozdiel vo výnose junk bondov a amerických štátnych dlhopisov.

Zlato má tiež svoje cykly a odhadujú sa oveľa ťažšie ako hospodársky cyklus.

V tomto odseku sme sa snažili ukázať na riziká spojené s momentálnou situáciou na finančnom a komoditnom trhu, ktoré musí každý investor zvažovať pri každej investícii.

Porovnávajme skutočné investície, nie benchmarky

Častý omyl pri porovnávaní výnosov je pozeranie na benchmark a nie na skutočnú mieru výnosov. Napríklad si blogeri a ekonomický novinári mýlia DJIA alebo S&P 500 so skutočnými výnosmi na týchto trhoch. Aj keď pominieme poplatky a dane, aj tak je hrubý výnos väčšiny fondov hlboko pod výnosom benchmarkov. Štatistík je na internete dostupných veľa a nájdeme ich, keď budeme hľadať „fund underperformance benchmark“. Napríklad CNBC uvádza, že počas uplynulých 10 rokov 85% fondov malo nižšiu výkonnosť ako benchmarky, alebo Vanguard pri použití údajov z Morningstar spočítal, že 5 ročná výkonnosť je nižšia u 97% fondov. Pritom tito výnosy sú porovnávané bez poplatkov a daní.

Ďalší obľúbený omyl je ukazovať na výnosy niekoľkých firiem a mysieť si, že naše portfólio bude mať rovnakú výkonnosť. To je samozrejme nezmysel. Ak by to platilo, tak by všetky fondy mali výkonnosť najväčších firiem.

Poplatky, poplatky, poplatky

Výkonnosť asi najviac ťahajú k zemi poplatky. Predsavme si napríklad investíciu s ročným poplatkom 2%. Ak by nemala žiadny úrokový výnos, tak z 10.000 investovaných euro by nám po desiatich rokoch ostalo 8.100 euro. Z tohto hľadiska je fyzické zlato, ktoré máme doma na tom oveľa lepšie. Nemá žiadne poplatky za správu fondu a žiadne dane z prípadneho nárastu ceny zlata. Už len tým dokáže fyzické zlato prekonať akúkoľvek inú investíciu.

Zhrnutie

Dnes na Slovensku dokážu investori investovať do mnohých investičných nástrojov. Avšak profesionálne porovnávanie investícií chýba. Investor by sa nemal uspokojiť s tvrdením, že táto investícia vždy dávala takéto výnosy a mal by sa na každú investíciu pozerať veľmi konzervatívne a skepticky.Pridaj komentár